Kan även en oskyldig bli dömd.

När brottsutredningen spårar ur

Ari Mattinen dömdes för mord på sin ”sambo”, han skall enligt Polisens utredning kastat ut

henne från lägenhetens köksfönster på sjunde våningen.

Brottet skall ha föregåtts av handgemäng vid fönstret samt flera höga skrik.


Kriminal teknikerna undersökte lägenheten i veckor och i vissa fall var det fyra tekniker på platsen för att säkra spår efter det bråk som Polisen trodde hänt i lägenheten, några sådana spår gick inte att hitta i lägenheten. I detta läge borde Polisen ha släppt Ari Mattinen och informerat media men valde istället ställa fram tvivelaktiga omständigheter och undanlät informera det som talade för Ari Mattinen. Dessa omständigheter ledde till att Ari Mattinen dömdes oskyldigt för mord.


Ari Mattinen nekar till brottet, försvarsadvokaten i Tingsrätten, konstaterade att bevisningen var massiv, han var oförmögen att bemöta bevisningen och yrkade i slutpläderingen dråp istället för mord. Advokaten trodde väl att det var bäst för AM, han gjorde väl så gott han kunde. Han närvarade i ett av fyra förhör, han ville ta ledigt de sista dagarna i rätten. När detta inte gick skickade han in ett åter ombudet och närvarade själv i en viktig häktningsförhandling. AM förhördes två gånger utan advokat, i tillnyktringen, de lämnade uppgifterna kom senare i utredningen att belasta honom. De rus minnesbilder han hade om datum och händelser överenstämde inte fullt med verkligheten. Veckor blev till dagar osv.


På bild till höger ses den viktigaste platsen i målet köket: Förundersökningsledaren visar hur brottet gått till, i det Tekniska protokollet förevisas flertal bilder om detta samt andra förflyttningar. Musen på bordet skall ha vinklats när denna tryckts mot tangenbordet, även vaxduken skall ha rullat ihop i rörelsen när fönstret öppnats 64cm. 


2010 gick förundersökningsledaren i pension och efter sekretessbeprövning blev delar av  utredningsmaterialet tillgängligt, bl.a. bilder i målet som inte förevisats försvar eller rätten. 

Nya utredningsbilder visar att utpekaden som musen och förflyttningarna på borden i det Tekniska protokollet är felaktiga utpekanden. När polisen anlände till platsen hade musen inte vinklats eller tryckts mot tangenbordet ej heller har fönstret varit möjligt att öppna 64cm. Observera hur trångt det är i öppningen även efter att utredarna utvidgat öppningen.


Förundersökningsledaren visar ståendes framför fönstret i verkligheten skulle det stå en stol emellan fönstret, en stol som inte hade rubbats ur sitt läge enligt Tekniska protokollet. För att ge exempel på hur det gått till presenterades flertalet bilder i Tekniska protokollet. Fotografierna togs av kriminalteknikerna efter instruktioner av FU och Åklagaren.


Ari Mattinen eller försvarsadvokaten närvarade inte ej heller tillfrågades de, utan fick se sammanställningen i Tingsrätts förhandlingen.


I de nya bilderna från utredningen kan ses att musen är inte vinklats som det angivits för rätten. På övre bilden ses att det är trångt i utrymmet, på nedre bild innan fingeravtrycks undersökningen ses att fönstret inte tryckts mot tangentbordet ej heller har den något att göra med vaxdukens rullning. Kort innan utredning visar Polisens bilder att musen är inte vinklad, har inte berört musen. 

 

Den borttagna stolen bild till höger, i och med att lägenheten var ostädad var det inte svårt för teknikerna att se om något förflyttats eller om några spår försökt döljas.

Hantverkare utfört arbeten vid fönstret någon vecka tidigare, spåren av detta arbete låg kvar på golvet. Hade någon beträtt området vid fönstret hade det lämnat spår.


Stolen hade inte rubbats förrän polisens undersökningsarbeten då togs stolen bort vid tagning av rekonstruktions bilder i fönstret. 


I köket hade bordet flyttats samt stolar och soffa så att hantverkarna kunde utföra sitt arbete. Möblerna återfördes inte tillbaka efter slutfört arbete i lägenheten.

Poliserna som först anlände till platsen ansåg att omständigheterna såg märkliga ut i köket.


Köksfönstret var tillslutet men ej vredgat, bild nedan till höger. Fönstret var ej stängt, bild på tillslutna fönstret finns inte i bildserierna. Ett manligt vittne vaknade av misstag för tidigt denna morgon och hörde någon kvinna ropa : ” Snälla är det någon som kan hjälpa mig?”


Han försökte lokaliser ropet, han öppnade köksfönstret och ropade ut för att få kontakt med kvinnan som ha uppfattade var i nöd.


Kort därefter tystnade ropen, han såg något svart falla ned för fasadväggen i de grova nyponbuskarna. Han ringde Polis och ambulans.


Ambulans personalen diskuterade fallet, ”det är sällan man hört att någon ropar på hjälp, begår självmord och stänger fönstret efter sig… ”Fönstret var stängt” argumenterades,

i Tekniska protokollet skrivs att fönstret var tillslutet ej vredgat. Enl. domen har teknikerna uträtt och funnit att korsdrag inte kunnat stänga fönstret, vinden var svag 2m/sek. i Bromma. AM bor i Järfälla, kan återkomma till relevanta vind angivelser och styrka men dessa saknar med största sannolikhet betydelse:I de nya bilder från 2010 finns okända fotografier på fönstret, på utsidan av fönstret finns en termometer, på termometern har teknikerna penslat fram okända avtryck samt fotograferat den i neddraget läge och ”normalt” läge. Varför uppgifterna inte presenterats i det Tekniska protokollet är oförklarligt. Samtliga presenterade uppgifter har aldrig kommit till kännedom för Ari Mattinens försvar eller Domstolarna.  


Termometern placering på köksfönstret och att någon hållit i denna utanför lägenheten, på fönsterblecket har stor betydelse, förklaring hur fönstret kan ha skjutits igen från utsidan av lägenheten. 


 

En berättelse om fallet Ari Mattinen

Angivna måtten har kontrollerats enligt uppgifterna i det Tekniska protokollet, över fönsterblecket och dessa överenstämmer inte. Avskrapen överenstämmer inte med fönsterbågens öppningsvinkel då fönstret öppnas 64cm. 


Fönstret har ej heller berört eller vinklat musen eller tangentbordet. Inte före Polisens utredning i lägenheten, fönstret kan tidigare öppnats maximalt c.a 50cm i sidled. 


Måtten vid fönstret omöjliggör de visade rekonstruktionsbilderna, två stycken personer som bråkar i köket och AM slutför utkastet bakom stolen som är c.a 123cm från fönsterblecket utan att detta lämnar några spår.

Skiss ovan de tre avskrapsområdena placerade på fönsterblecket. Observera även termometerns placering på fönstret, rödpil vid den plats varifrån AM bör stått vid utkastet av sin ”sambo” ej rakt fram eller öppet fönster utan i sidled.


I efterhand har flertalet storväxta personer försökt lyfta upp en liten kvinna på stolen utan att ha en chans att lyckas, Ari Mattinen var sjukspensionerad alkoholist i väldigt nedgånget skick. Kvinnan hade nyligen släppts från ett av sina Lvm placeringar, hon avvek från sina vårdare under mellan transport i Jakobsberg, hon missbrukade och tillbringade närmare två veckor i Jakobsberg centrum innan hon kom till Ari Mattinens lägenhet.

 

I bandanteckningarna anges ny uppgift: ”Tre avdrag fingeravtryck säkras på kökets vädringsfönstrets insida från som högst 181cm och som lägst 126cm, bild till höger. 


Enligt Hovrättsdomen: ”Det har inte säkrats några handavtryck vid fönstret utanför de de fingeravtryck som naturligt uppstår då någon öppnar eller stänger fönster medan det däremot funnits avskrapsmärken på fönsterblecket..//.. att det hade varit svårt för kvinnan, i det tillstånd hon befann sig i, att på egen hand ta sig ut från köksfönstret”.


Kvinnan kunde springa ifrån sina vårdare cirka två veckor innan händelsen och skall enligt andra vittnesmål gett kraftigt motstånd vid tillslag. Kvinnan skall tidigare under dagen besökt socialen för första gången efter att hon rymt, hon fick ta med sig sina väskor till AM. De skall även senare på kvällen på kvinnans ovanliga begäran besökt en Pub i Jakobsberg Centrum. 

Dessa promenader under dagen med packning utgör över 4kilometer, de skall även ha handlat mat i Jakobsberg Centrum, intog öl och AM lagade ärtsoppa. Slutsatsen i domen om kvinnans dåliga fysiska status är anmärkningsvärd. Bild nedan kvinnans resväska i hallen.


Ari Mattinen har avgett att han slocknat i soffan efter midnatt, med TV:n påslagen. Efter att de besökt Puben Pergola, somnade kvinnan. Ari Mattinen fick telefon samtal under kvällen samt ett strax före midnatt då han begav sig till bankomaten i Järfälla Centrum. 


För att ta ut pengar från kontot så han kan fortsätta köpa sprit och åter betala spritskulder, första uttaget är klockan 00.33.18 på 500:- andra uttaget 00.41.06 på 100:- kvar på kontot 79:-. Han kommer tillbaka till lägenheten intar öl  och tittar på TV och somnar in.

Telefonsamtal och personerna som ringt före midnatt eller dagens efter har ej hörts i utredningen, den avlidne har fört över pengar till personen som sökt AM dagen efter när han redan var häktad. 

Flertalet vittnen har hört oljud och bankningar från lägenheten, tidpunkten för dessa är utspridd, AM hade 2,8% alkohol i blodet c.a 2,5timme efter att han vaknat till Polisens bankande vid dörren klockan c.a. 04.15 dvs. ett par timmar efter att AM somnat.


Poliserna som kom till platsen hade oklara minnesbilder om ringklockan i lägenheten. AM påstod att han plastat in klockan och ”de som kom på besök fick knacka på dörren och ropa via brevlådan vilka de var eller vad de ville.”  Tekniska protokollet glömde att återberätta någonting om ringklockan i ytterdörren. Det glömdes bort, även blixten på kameran slutade fungera när detaljer på insidan av dörren fotograferades. Nya bilder från Polisen visar att AM talat sanning om att ringklockan varit ur funktion, bild till höger.


Enligt domen: ”ringde Polismannen på, de tryckte till ordentligt på ringklockan och det var en ganska varaktig ringsignal.” Till att börja med är ringklockan en pling klocka med kupol, den avger inte varaktig signal. 

I förhör tillfrågades polismännen om ringklockan och dess funktion, svaren var svajande och de hade svårt att minnas hur det var med klockan och den senare som sade sig minnas att det fanns två ringklockor fick avge vittnesmål till rätten: ” det var en varaktig ringsignal” och de fick upp AM snabbt och smidigt från soffan. Åklagaren framförde att AM ”städat och tillrättalagt lägenheten och inväntat på polisen”.Fönsterblecket i köket, ny bild till höger, är 31cm djupt och 178cm brett, hantverkarna har monterat plåtar med på utsidan av fönstret, termometern är monterad på det rörliga fönstret, vilka arbeten och hur dessa utfördes redogjordes inte i Tekniska protokollet elller rättegångarna, bilden till höger är ny information hantverkaren arbetar på fönsterblecket.


I det Tekniska protokollet förevisas avskrap på fönsterblecket, avskrapets urpsrung är okänt, det framträdde när fönsterblecket torkat upp, fotografiet är taget inifrån lägenheten genom 4st smutsiga fönsterglas. Vita färgen på fönsterbågen är mörk på bilden.


Det finns inga direkt fotografier eller annan information på avskrapet, åklagaren framförde att avskrapet tillkommit när AM skjutit/hasat ut kvinnan från fönstret, avskrapet har även uppmärksammats i Domsluten som hasningsmärken i utkastet: 


”Det har inte säkrats några handavtryck vid fönstret utanför de fingeravtryck som naturligt uppstår då någon öpnar eller stänger fönster medan det däremot funnits avskrapsmärken på fönsterblecket”.


Presenterade mått uppgifter om två avskrap och placering på fönsterblecket i det tekniska protokollet: 


” Det vänstra områdets avskrap är avsatt i vinkel i förhållande till fönsterbrädans kant och denna vinkel visar god överensstämmelse med den vinkel fönsterbågen får då fönstret öppnas 64cm.”


Ny uppgift från Polisen, är från bandanteckningarna, över första undersökningsdagen vilka lämnades ut av kriminaltekniska polisen 2010, bandantecknningar över andra utredningsdagar ”kommer polisen inte åt”. Det anges följande: På fönsterblecket finns tre mindre områden där smutsavlagringen är borta”. 


Karolinska sjukhuset diskuterade sedan ambulans och akutpersonalen händelsen.

Fribergs kommentar hade då varit ” att det är sällan en hoppare stänger fönstret efter sig, och inte brukar man ropa på hjälp heller”. 

Utdrag från Åklagarens häktningsansökan.

Ambulansmannen hördes som vittne även i Tingsrätten.

I Hovrättsdomen: ” Utredningen visar att fönstret, som kärvade i ramen, var tillslutet strax efter dödsfallet. Utredningen visar också att det är mindre sannolikt att fönstret genom drag skulle kunnat gå igen på det viset, vinden var sålunda den natten fram till kl 04.00 svag 1-2 meter/sekund”.  Smhi är av annan uppfattning om vind angivelserna och korsdraget än de slutsatser rätten beslutade. Fönstret kan mycket väl ha gått igen av korsdrag. Ny information om termometern på utsidan av fönstret, bilderna med nerdragen termometer, avskrapens verkliga placering på fönsterblecket, ger en annan inblick i vad som kan ha hänt. Nedan bilder på Polisens bilder där de fotograferat termometern med penslade actryck.

Tekniska protokollet sida 17: ” De identifierbara fingeravtryck som säkrades vid aktuellt fönster är samtliga avsattas på insidan av fönstren och inom en höjd och med en riktning som naturligt uppstår då någon öppnar och stänger fönstren. Inga identifierbara avtryck säkrades utanför dessa områden”. Protokollets för rätten lämnade uppgift bör vara medveten bevisförvanskning eller ytterligare ett misstag i utredningen?


Det fanns skador i lägenheten, garderobsdörrar i sovrummet, de skall ha gått sönder i samband med bråken en äldre dam hört och i det tredje förhöret pekat ut höra att möbler slagits sönder och bokhyllor vällts. Kriminalteknikerna utförde en kompletterande undersökning av de skadade dörrarna, slutsatsen var att de inte kunde tidsbestämma skadorna. Åklagaren hävdade i samband med resning följande: ”Det framgår nämligen av det tekniska protokollet såvitt avser sovrummet att det inte går att avgöra om strid nyligen förekommit där. Det framgår vidare av den kompletterande undersökning som gjordes av de skadade garderobsdörrarna i lägenhetens sovrum att det inte går att uttala sig om när i tiden skadorna uppkommit. Således går det inte att utesluta att det har varit handgemäng i bland annat lägenhetens sovrum vid brottstillfället samt att detta resulterat i exempelvis trasiga garderobsdörrar. I överigt konstateras i det tekniska protokollet att det inte finns några tecken på strid vilket inte betyder att det inte varit någon sådan”.


Garderobsdörrarna undersöktes 2010 av statens kriminal tekniska laboratorium, resultatet utpekade skadorna åldersbestämdes till senare datum än påstådda brottet.


Ansvarige kriminal teknikern, vet ej vad som har hänt han förstår inte hur kvinnan kommit ut från fönstret. Han utesluter inte att Ari Mattinen kan ha fått till ett kast som ingen har tidigare tänkt på. Ari Mattinen bild till höger.


Rättsläkaren och Tekniskaprotokollet använder sig av samma rubrik i undersökningen av fallet, obduktionsprotokollet, undersökning mord, Tekniskaprotokollet kod 03 10, mord på en kvinna. De uppgifter rättsläkaren initialt lämnat är skador förenliga med fallet och utpekat blåmärken på överarmarna, sådana som uppstår när man håller i en person. Ytterligare blånader i halsen. Det finns inte många rättsläkare som ger öppet ger second opinion på rättsintyg, inte ens rättsläkaren vill uttala sig om sitt rättsvetenskapliga dokument. Av de bilder som senare släppts bedömer amerikanske rättsläkaren Chris Sperry att det inte finns några skador utöver de som naturligt tilkommit i fallet. Kvinnan har färsk skada i halsen, vid avvisitering har hennes halsband överlämnats till polisen.

Hur detta halsband ser ut har inte förevisats i utredning.

Ari Mattinen hade köpt halsbandet som present till henne, enligt uppgit i hennes senare funna dagbok.

Vittnen har hört höga rop och bankningar i trapphuset när Polisen försökte väcka Ari Mattinen. Advokaterna utvärderar fallet samt ansvarige kriminaltekniska polisen, överläkaren som behandlat kvinnan framträder när han hört vad som hänt: film till höger.

Kvinnan har dokumenterad missbruksbakgrund med delirium tillstång, flera suicid försök samt varit intagen för hallucinationer och placerad i Lvm behandling, utredning begärdes av AM:s nya advokat inför Hovrätten, åklagaren bad FU ledaren hämta ut dessa. Advokaten fick se dokumentet under en paus i Hovrätten. 


Kvinnan hade tillbringat  de senaste två åren över 20 månader i tvångsvård. Ari Mattinen påstod för rätten att han barrikaderat balkongdörren med en byrå samt spikat för en gardin. 

Detaljen om att det var spikat för balkongsdörren utelämnades från det Tekniska protokollet, i de nya bandanteckningarna upppmärksammar hantverkarna ansvarige kriminalteknikern om att någon ett skynke är spikat för balkongsdörren, för övrigt tyckte hantverkarna lägenheten såg likadan ut som när arbetade där.

Kvinnan hade tidigare samma år blivit placerad på Lvm för hon hade hotat inför socialen fältassistenter hoppa ut från balkongen på sjunde våningen. Kvinnan skall enligt vittnesuppgifter hotat hoppa från andra lägenheter tidigare.

Hennes tidigare pojkvän förhördes via telefon om uppgifter AM lämnat ”stämmer det att hon skulle ha försökt begå självmord eller åtminstone hoppat från balkongen i hans lägenhet, han säger sig bli upprörd över sådant rykte” sida 78 FU.

Denna uppgift är helt felaktig enligt fd. pojkvännen, han lyckades stoppa uthoppet från balkongen, då var kvinnan helt okontaktbar och fick senare föras med ambulans till sjukhuset. Kvinnan skall också försökt hoppa ut från sjunde våningen på Birkavägen, hon skulle ta ett dopp i badet, fd. ”sambons” pappa lyckades stoppa uthoppet.

AM tog upp detta i sitt vittnesmål, vittnesmålet avfärdades av åklagaren som påhitt och efterkontstruktioner.

Advokaten fick inte behålla en kopia av social utredningen. AM har senare försökt få ut utredningen men på grund av sekretesskäl har denna inte lämnats ut. När Fu ledaren gick i pension lämnades hemliga socialutredningen till Ari Mattinen.

Ansvarige kriminaltekniska polisen framträdde. Hans inblandning i målets utgång visar sig bli större än vad som kommer fram av intervjun. Nya bevisen talar emot att undersökningen varit ett förutsättningslöst utredningsarbete, polismannen medger här att något har satts för balkongdörren. Balkongen är ju den plats man först väljer om man skall hoppa eller kasta ut någon. Utredaren kände till att Ari satt för dörren men utelämnade även denna uppgift från det Tekniska protokollet. Kriminal tekniker brukar närvara vid obduktion. Han säger här att han inte såg kroppen. För den var bortförd, uppgiften är inte överens

stämmande med vad Rättsmedicinalverket har skriftligen meddelat.